Loading...
Boekingsvoorwaarden2019-01-23T20:02:07+00:00

Boekingsvoorwaarden Loopreizen Kenia

1. Annuleringskosten
Indien een overeenkomst voor een loopreis wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde boekingskosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

·         bij annulering vanaf de 90ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

·         bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

·         bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

·         bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

·         bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

·         bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom (100%).

·         Indien er via de reisorganisator een vliegticket is aangekocht geldt daar standaard 100% annuleringskosten voor indien het ticket geannuleerd wordt (non refundable tickets)

2. Aanbetaling
De aanbetaling die direct na acceptatie van de offerte voldaan dient te worden is 50% van de totale reissom.

3. Restantbetaling
De restantbetaling (50%) dient 2 maanden voor vertrek voldaan te zijn.

4. Buiten kantooruren 
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. Boeking bevestiging
Uw boeking is definitief wanneer u de offerte heeft geaccepteerd.

6. Herroepingsrecht consument:
De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan.